Práce doma

Domácí práce, někdy nazývaná také Homeworking, patří k moderním trendům na trhu práce. Možnost práce doma je výhodná oboustranně – pro firmy i zaměstnance. Firmy získají nižší náklady, zaměstnanci mají možnost vhodně kombinovat práci i rodinu. Z domu pracují často ženy na mateřské dovolené, které se mohou starat o děti a zároveň nevypadnou z pracovního rytmu.

Nejdříve práci z domu zavedly velké nadnárodní korporace, ale postupně je zaváděna i u menších firem a živnostníků.

Práce z domu na PC Dříve si pod pojmem „domácí práce“ většina lidí představila různé drobné manuální práce vykonávané většinou lidmi v důchodovém věku (háčkování, odstřihávání plastových výlisků). Nyní je naprostá většina domácích prací zaměřena na práci s počítačem. Poměrně běžný je i podomní prodej parfémů.

Homeworking byl v historii jediným způsobem práce, řemeslníci měli většinou svou dílnu, kde vyráběli různé produkty. Změna nastala až s příchodem průmyslové revoluce a tedy centralizací výroby.